Ansvarsfraskrivelse

Aktiefokus’ nyhedstjenester er udarbejdet til Deres personlige orientering og brug, og ifølge lov om ophavsret er De ikke berettiget til helt eller delvist at videregive eller på anden måde videreformidle vores materiale.

Aktiefokus’ nyhedstjenester er udarbejdet på grundlag af offentligt tilgængeligt materiale, og oplysninger heri er baseret på kilder, som vi anser for pålidelige, men det kan ikke garanteres, at oplysningerne er nøjagtige og komplette. Det bagvedliggende materiale er gennemgået omhyggeligt, og vurderingerne er foretaget efter vort bedste skøn. Enhver anbefaling i Aktiefokus reflekterer vores holdning på det aktuelle tidspunkt og kan ændres uden yderligere information.

Aktiefokus, og selskabets ledelse og medarbejdere vil, tidligst samtidig med at udgivelsen er kommet abonnenterne i hænde, investere i konkrete værdipapirer anbefalet via Aktiefokus.

Ansvarshavende redaktør: Tue de Neergaard