Handelsbetingelser

Herunder kan du læse om de vilkår der gælder, ved køb af et abonnement på Aktiefokus.

Virksomheden
Aktiefokus ApS
CVR-nummer: 27987168
Læderstræde 9. 1201, København K
Kontakt@aktiefokus.dk
+45 69134455

Oplysninger om prisen
Et prøveabonnement koster 29 kr. inkl. moms for de første 60 dage, herefter 249 kr. inkl. moms i månedlig betaling.

Beløbet for prøveabonnementet trækkes, når du har accepteret betingelserne og bestilt et abonnement, herefter vil vi trække den månedlige betaling i starten af hver følgende måned, så længe abonnementet er aktivt.

Aktiefokus tager forbehold for trykfejl, kurs- og prisændringer samt tekniske fejl, der måtte have forårsaget forkert prisangivelse.

Når din betaling er gennemført, modtager du en ordrebekræftelse pr. e-mail. Denne e-mail er din kvittering og dit bevis for, at din ordre og betaling er gennemført. Det er ikke muligt at betale pr. efterkrav.

Som abonnent betaler du selv eventuelle gebyrer, der er på dit kreditkort.

Force Majeure
Aktiefokus er ikke ansvarlige for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til aftalen, hvis den manglende opfyldelse af handlen skyldes force majeure eller tvingende omstændigheder, og parterne ikke ved aftalens accept burde have taget hindringen i betragtning eller senere kunne have undgået den.

Abonnementet
Aktiefokus ApS stiller en abonnements-baseret løsning til rådighed via vores app eller på e-mail levering. Abonnementet på Aktiefokus indeholder: Morgenbrev, VIP-listen og Handelsideer.

Der er ingen binding på abonnementet, og kan opsiges når som helst. Såfremt du opsiger dit abonnement efter vi har modtaget din betaling den pågældende måned, vil du fortsat modtage abonnementets indhold indtil månedens udløb, hvorefter vores samarbejde vil ophøre.

5. Fortrydelsesret
Når du køber et abonnement, har du 14 dages fortrydelsesret. Alle abonnenter, der har tegnet med en introduktionspris, vil efter den første periode fortsætte til den normalt gældende abonnementspris.  Tilbagebetalingen sker ved en overførsel til det betalingskort, som blev anvendt ved købet.

Kommunikationsvilkår
Du vil i nødvendigt omfang modtage e-mails og sms’er fra Aktiefokus vedrørende tekniske problemer, betaling, levering, ændringer af abonnementsvilkår m.m. Derudover vil du modtage velkomstmails og sms’er i forbindelse med dit køb, ligesom du får tilsendt tilbud om fordele og nye abonnementsformer, hvis du en dag stopper dit abonnement. Du vil lejlighedsvis modtage tilbud på Aktiefokus’ egne lignende produkter. Du kan til enhver tid frabede dig at modtage disse ved at afmelde i selve e-mailen eller sms’en. Du kan også kontakte Aktiefokus med besked om afmelding jf. markedsføringslovens regler herom.

Henvendelser vedr. fejl og andet
Opstår der fejl eller problemer i forbindelse med dit køb på en af Aktiefokus’ hjemmeside, kan du naturligvis rette henvendelse til Aktiefokus, som vil være behjælpelige med at løse problemet.

Købelovens ufravigelige mangelsregler finder anvendelse ved forbrugerkøb, der er omfattet af købeloven.

Ansvarsbegrænsning og forbehold
Aktiefokus forbeholder sig ret til at ændre nærværende betingelser til enhver tid. Ved ændringer, der kan påvirke dig som tidligere køber væsentligt, får du naturligvis meddelelse herom pr. mail. De gældende betingelser vil altid være tilgængelige i en opdateret version på Aktiefokus’ hjemmeside.

Aktiefokus tager forbehold for eventuelle skrive- og/eller trykfejl på hjemmesiden. Vi bestræber os på, at vores hjemmeside er tilgængelige døgnet rundt, men kan af mange årsager ikke garantere, at siderne til enhver tid er i fuld funktion og fejlfri. Aktiefokus kan ikke drages til ansvar for eventuelle følger pga. brug af hjemmesiden, såsom skader på dit computersystem eller tab af data.

Du er selv ansvarlig for det tekniske udstyr og software, som kræves for at kunne benytte hjemmesiden, f.eks. internetadgang, browser, e-mail m.m. Aktiefokus fraskriver sig derfor ansvar for ethvert tab forårsaget af, at du har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

Ansvarsfraskrivelse 

Aktiefokus’ nyhedstjenester er udarbejdet til din personlige orientering og brug, og ifølge lov om ophavsret er du ikke berettiget til helt eller delvist at videregive eller på anden måde videreformidle vores materiale.

Aktiefokus’ nyhedstjenester er udarbejdet på grundlag af offentligt tilgængeligt materiale, og oplysninger heri er baseret på kilder, som vi anser for pålidelige, men det kan ikke garanteres, at oplysningerne er nøjagtige og komplette. Det bagvedliggende materiale er gennemgået omhyggeligt, og vurderingerne er foretaget efter vort bedste skøn. Enhver anbefaling i Aktiefokus reflekterer vores holdning på det aktuelle tidspunkt og kan ændres uden yderligere information.

Aktiefokus, og selskabets ledelse og medarbejdere vil, tidligst samtidig med at udgivelsen er kommet abonnenterne i hænde, investere i konkrete værdipapirer anbefalet via Aktiefokus.

Betalingsoplysninger

Aktiefokus ApS modtager følgende betalingskort:
– Dankort
– Visa Dankort
– Visa Electron
– MasterCard, Visa, Maestro, JCB, Diners og American Express

Aktiefokus gør opmærksom på, at du efter reglerne i lov om betalingstjenester og elektroniske penge har indsigelsesret med henblik på at standse eller tilbageføre betalingstransaktioner

Yderligere generelle oplysninger henvises til nedenstående links

1. Generelt
Dette website udbydes af Aktiefokus, og når du klikker ind på sitet, vil der automatisk blive indsamlet nogle informationer om dit brug af vores site og din computer. Dette har en række formål.

For det første tilpasser websitet sig dynamisk efter de valg og sider, du benytter og sikrer f.eks., at sider du har set før, kan loades hurtigt.

For det andet er Aktiefokus website tilknyttet nogle generelle måleværktøjer – webtrafik målinger – der skal give indblik i antal brugere på sitet samt hvilket indhold, der interesserer brugerne.

Nedenfor kan du læse mere om de informationer, vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne og hvad vi bruger dem til.

2. Cookies
Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser (f.eks. Internet Explorer) for at kunne genkende din computer, hvis du vender tilbage til vores website. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

2.1 Så lang tid opbevares cookies
Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), hvor udløbstiden dog fornyes efter hvert besøg. Normalt er levetiden 12 – 24 md. Det er altid muligt løbende at slette cookies, og det er også muligt helt at fravælge, at websteder placerer cookies.

2.2 Sådan sletter du cookies
Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering 

2.3 Sådan undgår jeg cookies?
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere dem.
Se vejledning her:
http://minecookies.org/cookiehandtering.

2.4 Formålet med cookies på vores website
Der optræder forskellige typer cookies på vores website til forskellige formål.

2.4.1 Tekniske cookies (WordPress)
Den første type sletter sig selv efter hvert besøg og skal alene optimere vores site til din computer. Det er en sessions cookie, der indeholder tekniske oplysninger og hjælper med funktionalitet.

– Tredieparts cookies:

2.4.2 Web trafik måling (Google Analytics)
Den anden type cookie har til formål at indsamle statistik over hvor mange der bruger vores site. Det er en cookie, der indsamler brug af sitet på tværs af alle vore brugere, og ingen enkeltpersoner kan identificeres.

3. Personoplysninger
Aktiefokus afgiver aldrig personoplysninger til tredjepart, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, tilmelding til nyhedsbrev eller arrangementer eller ved deltagelse i en undersøgelse m.v. Her kan indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier.

– Nyhedsbreve:
I forbindelse med tilmelding til nyhedsbrev registrerer vi oplysninger fra tilmeldingsskema, herunder dit navn, evt. titel, virksomhed og din e-mail.

Kunder hos Aktiefokus
Er du eller din virksomhed kunde hos Aktiefokus, benytter vi de oplysninger, du giver os ved nyhedsbrevstilmelding sammen med vores øvrige data.

3.1 Kontakt vedr. personoplysninger
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Aktiefokus, skal du rette henvendelse til sekretariatet på je@aktiefokus.dk eller telefon 69 13 44 55, att. John Ewertsen. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

3.2 Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge Persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge Persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. Persondatalovens § 58, stk. 1.

Indhold og copyright
Billeder og ikoner anvendt på hjemmesiden og app’en, skal krediteres:
Unsplash
Pixabay
Iconfinder
The Noun Project

Lovvalg og tvister
Køb gennem Aktiefokus, der knytter sig til ovenstående vilkår m.v., er underlagt dansk ret. Ved din brug af Aktiefokus hjemmeside og ydelser anerkender du, at enhver tvist mellem dig og Aktiefokus vedrørende ovenstående vilkår m.v., skal afgøres ved de danske domstole efter dansk ret.